VERÐSKRÁ

Gjaldskrá - Gildir frá 1.apríl 2016

 

1.0. Almennt um Þóknun.

1.1. Eftirfarandi gjaldskrá er leiðbeinandi um þjónustu og gildir nema að um annað hafi verið samið.

 

2.0. Kaup og sala - Ath. við söluprósentur bætist 24% virðisaukaskattur.

2.1. Sala fasteigna og skipa.

2.1.1. Sala fasteigna og skráðra skipa í einkasölu 1,9 % af söluverði.

2.1.2. Sala fasteigna og skráðra skipa í sérhæfðri einkasölu 2,2 % af söluverði.

2.1.3. Sala fasteigna og skráðra skipa í almennri sölu 2,7 % af söluverði.

2.1.4. Aðstoð og/eða skjalafrágangur við sölu og kaup fasteigna og skráðra skipa 1,0% af söluverði, þó aldrei lægri en kr. 249.000. auk vsk. eða samtals kr. m. vsk 308.760.-

2.1.5. Sala félaga og atvinnufyrirtækja er 5% af heildarsölu, þ.m.t. birgðir.

2.1.6. Sala bifreiða sem settar eru upp í kaupverð fasteigna er 3 % af söluverði, en þó aldrei lægri en kr. 62.250.

2.1.7. Endursala eignar sem áður hefur verið seld í makaskiptum 1,5 % af söluverði. Miðast við einkasölu.

2.1.8. Sala sumarhúsa 3 % af söluverði.

2.1.9. Lágmarks söluþóknun fasteigna- sumarhúsa og skipa óháð söluprósentu er 399.000.- kr. auk vsk eða 494.760.- kr. m. vsk. 
 

2.2. Makaskipti

2.2.1. Við makaskipti er þóknun samkv. einkasölu sbr. framangreint.

2.2.2. Hafi eign sem boðin er í makaskiptum verið í einkasölu hjá öðrum fasteignasala er seljandi ekki undanþeginn uppgjöri við þann fasteignasala samkvæmt sölusamningi.

 

3.0. Þóknun fyrir leigumiðlun 

 

3.1. Íbúðarhúsnæði

3.1.1. Þóknun fyrir gerð leigusamnings er kr. 39.000 + vsk, samtals m. vsk 48.360.- 

3.1.2. Þóknun fyrir að annast milligöngu um og gerð leigusamnings samsvarar 75% af eins mánaðar leigu hins leigða auk vsk. Lágmarksþóknun kr.: 62.000.- auk vsk, eða samtals m. vsk. 76.880.- Eignamarkaðurinn auglýsir og kynnir, leigusali sýnir.

3.1.4. Þóknun fyrir fulla þjónustu við milligöngu um og gerð leigusamnings samsvarar eins mánaðar leigu hins leigða auk vsk. Lágmark kr. 89.000.- auk vsk eða samtals m. vsk kr. 110.360.- Eignamarkaðurinn auglýsir, kynnir, tekur ljósmyndir og gerir leigusamning.

3.1.5. Fyrir almenna ráðgjöf og eftirfylgni, t.d. vegna vanefnda, greiðist samkvæmt tímagjald 

3.1.6. Leigutaki sem kemur í leigusamning hjá Eignamarkaðnum greiðir þjónustugjald kr. 6.200 eða kr. 7.688.- m vsk. 

3.1.7. Innheimta húsaleigu, 3% af leigufjárhæð auk vsk.

 

3.2. Atvinnuhúsnæði

3.2.1. Þóknun fyrir gerð leigusamnings um atvinnuhúsnæði samsvarar eins mánaðarleigu hins leigða auk vsk.

3.2.2. Þóknun fyrir leigusamning, sem gerður er til fimm ára eða lengri tíma samsvarar eins og hálfsmánaðar leigu auk vsk.

3.2.3. Innheimta húsaleigu, 3% af leigufjárhæð auk vsk.

 

4.0. Skoðun og verðmat fasteignar.

4.1. Skriflegt verðmat á íbúðarhúsnæði er kr. 29.900 auk vsk eða samtals m. vsk kr. 37.076.-

4.2. Skriflegt verðmat á atvinnuhúsnæði er 0,1 % af verðmati auk virðisauka, en að lágmarki kr. 62.000 auk eða samtals m. vsk. 76.880.-

 

5.0. Ýmis skjalagerð og ráðgjöf.

5.1. Þóknun fyrir yfirferð á samningum og skjölum við sölu eða kaup fasteigna og skipa eða annarra eigna sem fasteignasali, lögmaður eða annar hefur gert er samkvæmt tímagjaldi.

5.2. Í þeim tilvikum sem gerð veðleyfa, veðbandslausna, umboða, skuldabréfa, tryggingabréfa og annara gjörninga, sem ekki tengist kaupsamningsgerð er þóknun kr. 6.200.- auk vsk eða samtals m. vsk 7.688.- fyrir hvert skjal með vottun ef við á auk tímagjalds.

5.3. Þóknun fyrir ráðgjöf, leiðbeiningar og fundarsetu er samkvæmt tímagjaldi.

5.4. Þóknun fyrir vinnu við eignaumsýslu, gerð samninga um skuldaskil og uppgreiðslu lána er samkvæmt tímagjaldi.

 

6.0. Ýmis ákvæði.

6.1. Kaupendaþóknun (umsýslugjald). Kaupandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 50.000- auk vsk eða samtals m. vsk kr. 62.000.- fyrir þjónustu fasteignasölunnar vegna lögboðinnar hagsmunagæslu ofl.

6.2. Seljandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 20.161.- auk vsk eða samtals m. vsk kr. 25.000- vegna öflunar gagna um eignir, svo sem vegna veðbókarvottorða, ljósrit teikninga og ýmissa skjala.

6.3. Leigutaki sem kemur í leigusamning hjá Eignamarkaðnum greiðir þjónustugjald kr. 6.200,- auk vsk eða samtals m. vsk kr. 7.688.-

6.4. Kostnað við gerð og birtingu auglýsinga skal viðskiptamaður greiða samkvæmt gjaldskrá viðkomandi auglýsingamiðils hverju sinni.

6.5. Krefjist verkið vinnu utan venjulegs vinnutíma eða á helgidögum áskilur Eignamarkaðurinn sér rétt til að reikna álag 50% milli 18:00 og 22:00 og 100% eftir 22:00 – 7:00 og á frídögum og helgidögum.

 

7.0. Tímagjald.

7.1. Almennt tímagjald er kr. 12.900.- auk vsk eða samtals m. vsk kr. 15.996.-

7.2. Tímagjald löggilts fasteigna- og skipasala er kr. 20.000,- auk vsk. eða samtals m. vsk kr. 24.800. m. vsk.